Home

 POSLANSTVO ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

ŽPS je občestvo, ki po zastopnikih povezuje vsa druga občestva in skupine v župniji.

Tako kot vsako delovno telo, ima tudi župnijski pastoralni svet svoj statut, v katerem je določen njegov namen, usmeritve za kvalitetno delo in njegove naloge. Praviloma so srečanja sveta enkrat mesečno, odvisno od organizacije dela. Statut predpisuje tudi potek posameznega srečanja, ki naj se začne z molitvijo, duhovno mislijo ali božjo besedo in nadaljuje z obravnavo vprašanj oziroma problematike, ki je na dnevnem redu.

Svetu predseduje župnik, ki ob pomoči vseh članov vodi in usmerja njegovo delo. Ob tem velja izpostaviti 15. člen statuta, ki pravi, da je vsak član dolžan župniku pomagati pri pospeševanju pastoralne dejavnosti in ima pravico predlagati vprašanja, ki naj jih ŽPS, komisija ali odbor obravnava na svojih srečanjih.


Glavne naloge ŽPS 

  • obravnava vsa vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije;
  • pripravlja delovne predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje;
  • proučuje dejanske razmere v župniji in načrte škofijskega pastoralnega sveta (ŠPS) prilagaja svojim razmeram, jih uresničuje in preverja;
  • načrtuje, spremlja in preverja pastoralno dejavnost v župniji in v medžupnijskem prostoru;
  • teži k skupni pastorali po načrtu ŠPS;
  • v župniji spodbuja različne karizme in službe v duhu edinosti;
  • prednostno podpira molitev in delo za rast duhovnih poklicev;
  • pobude, predloge in pomisleke posreduje dekanijskemu pastoralnem svetu ( DPS ) ali neposredno svetu za župnijske svete pri ŠPS.

Sestava ŽPS 
V ŽPS so zbrani :
• člani po službi (župnik, kaplan(i), zastopnik katehistov, katehistinj, gospodarskega sveta ali ključarjev);
• voditelji ali delegati posameznih skupin (Karitas, Frančiškov svetni red, bralci, ministranti, skavti, animatorji,… )
• izvoljeni člani.
Župnik ima tudi možnost imenovati največ 5 članov za posebne namene.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s