Home

ŽUPNIJSKA KARITAS  CELJE – SVETA CECILIJA
BREG 18, 3000 CELJE

Karitativna dejavnost je v naši župniji prisotna že vrsto let, četudi do lanskega leta nismo bili registrirani kot samostojna župnijska KARITAS. Manjše število žena v naši župniji se je pred leti povezalo v skupino, ki je prevzela skrb za blažitve osebnih in družinskih stisk v splošni humanitarni pomoči ter obiskovanje starejših, bolnih in invalidov vsaj ob božično-novoletnih ter velikonočnih praznikih. Z nabirko materialnih dobrin (predvsem prehrambenih izdelkov) na zahvalno nedeljo in ob tednu Karitas smo pomagali tudi Dekanijski Karitas Celje za njene potrebe; nikdar pa nismo zanemarili potreb v naši župniji in smo vselej poskrbeli najprej za naše župljane, potrebne pomoči.

Z ustanovitvijo nove, celjske škofije pa je prišla pobuda za ustanavljanje župnijskih Karitas po vsej škofiji. Tako je bila 24. junija 2008 ustanovljena , kar pomeni, da je tudi uradno registrirana, ŽUPNIJSKA KARITAS CELJE-SVETA CECILIJA. Njen predsednik je br. Marjan Gačnik, župnik, oz. bo to funkcijo prevzel vsak novi župnik v naši župniji, voditeljica je Zinka Jazbec, namestnica voditeljice – tajnica Elica Babič, blagajničarka Romana Gajšek, druge sodelavke pa Silva Dajčman ( za področje Breg in Maistrova); Betka Mori (za Polule), Fanika Verdev (za Košnico), Majda Pirnat (za Tremerje), za področje Zagrad-Zvodno-Osenca sta zadolženi Zinka Jazbec in Elica Babič, za Pečovnik pa Romana Gajšek. Srečujemo se vsak prvi torek v mesecu in se sproti dogovarjamo o potrebah, ovrednotimo opravljeno delo in načrtujemo nove naloge. Voditeljica skrbi za redne stike s ŠKC, vzdržuje stike s krajevno skupnostjo Pod gradom in z Rdečim križem ter po potrebi tudi s socialno službo, pogovarjala se je tudi z ravnateljico šole Frana Kranjca na Polulah.

Največja težava naše Župnijske Karitas je v tem, ker nimamo nobenega prostora, kamor bi mogli spravljati darovane materialne dobrine, jih ustrezno razvrščati in pripravljati za darovanje naprej. Zelo si želimo, da bi se kmalu našel primeren prostor, saj bi bilo tako naše delo uspešnejše, pomoč pa hitrejša in učinkovitejša.

V letu 2008 smo dvakrat prejeli pomoč v hrani iz intervencijskih zalog EU, ki smo jo razdelili 8. julija (osmim osebam oz. družinam) in 7. oktobra (desetim osebam oz. družinam). Moto vseslovenske akcije tedna Karitas je potekal pod geslom RAD TE IMAM – in s tem v zvezi je bil 10. in 11. oktobra 2008 v Domu sv. Jožefa v Celju organiziran tudi seminar za sodelavce župnijskih Karitas; tega sva se udeležili tudi članici naše Karitas.

Obisk in simbolično obdaritev starejših, bolnih in invalidnih oseb v naši župniji ob božičnih in novoletnih praznikih smo skrbno načrtovali. Zato smo se že nekaj mesecev prej povezali z ženami, ki delujejo v ročnodelskem krožku pri krajevni skupnosti Pod gradom, in te so izdelale zelo lepe kvačkane prtičke (kvačkanec je kupila naša Karitas) za vse obdarovance. K sodelovanju smo povabili še odrasle in mlajše skavte in skupaj smo oblikovali praznične voščilnice, dodali še betlehemsko luč miru in na nedeljo pred božičem smo po en sodelavec Karitas in en skavt obiskali nekaj čez osemdeset oseb na njihovih domovih ali v domovih za starejše v našem mestu. Poleg tega smo enajstim osebam, ki bivajo v domovih zunaj Celja, a so prej živeli v naši krajevni skupnosti, poslali božično-novoletne voščilnice po pošti.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s