Home

Po večletnem srečevanju odraslih ob izhodih, zimovanju in letnih taborih skavtov stega Celje1 je med nami spontano vzklila želja po organiziranem druženju. Zato smo po resnih dogovorih 27. 1. 2001 na ustanovnem zboru ustanovili bratovščino kot Društvo odraslih katoliških skavtinj in skavtov Celje z okolico. Zaradi popravkov pravil društva smo imeli še dve izredni skupčini in upravna enota v Celju je 10. 4. 2001 izdala odločbo o registraciji društva. Od januarja 2002 smo tudi pridruženi ZBOKSS-u. Na drugem vseslovenskem odrasloskavtskem taboru smo dobili ime Celjske zverinice. Ime izhaja iz znane Slomškove pesmi, ker smo kalili nočni mir…

Domujemo pri bratih kapucinih. Za domovanje in duhovno vodenje smo jim zelo hvaležni. V naši bratovščini smo zelo aktivni. Poleg rednih skavtskih srečanj se še približno enkrat na mesec dobivamo tudi z našimi skavti s CVD Golovca. Zelo radi jih vzamemo s seboj na izlete, poletne tabore in skavtske prireditve na nivoju ZBOKSS-a (npr. skavtski začetek leta, luč miru iz Betlehema itd). Zelo dobro sodelujemo s sosednjimi bratovščinami v celjski škofiji, stike imamo tudi z ostalimi bratovščinami po Sloveniji. Radi služimo v župniji, skupaj z ostalimi skavti tudi priskočimo na pomoč v Cerkvi in povsod tam, kjer so pomoči potrebni.

Več o našem delovanju pa najdete na http://celje1.skavt.net/bokss/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s