Home

“Sveta vera bodi nam luč, materni jezik pa ključ do zveličavne narodove omike.”

 

 

Oktober:  NARAVA, SVET

Prošnja: Molimo za držo občudovanja vsega ustvarjenega in hvaležnosti za podarjene darove narave! Naj Gospod v nas prebudi čut odgovornosti za ohranjenje stvarstva tudi za naše potomce.

Slomškova misel: “Tebi, krščanska duša, je ves svet tempelj Božji. Ko vidiš ljubo sonce, gledaš malo travico, slišiš škrjančka žvrgoljenje – razveseli se, povzdigni roke in srce ter poveličaj modrega Stvarnika! To je prva molitev – počastitev.”

 

September:  VZGOJA

Prošnja: Molimo za starše, učitelje in vzgojitelje, ki si prizadevajo za vzgojo otrok in mladine. Molimo, da bo naša šola prostor, kjer bodo mladi ljudje rasli v samostojne, zrele in odgovorne ljudi, ki bodo znali živeti v veselju in hvaležnosti za življenje.

Slomškova misel: “Iz dobre šole rastejo boljši časi, iz slabe pa slabši. Časi so taki, kakršni so ljudje. Boljših ljudi pa ne bo, dokler ne bo bolje vzgojenih otrok. Časi bodo samo še hujši, dokler se ljudje ne poboljšajo. Napačna vzgoja je slabih časov mati. Slaba vzgoja je strašna jama, ki si jo sami kopljemo.”

 

Avgust: MARIJA

Prošnja: Molimo za milost, da se bomo ob zgledu Božje Matere Marije učili drže molitve, prepoznavanja Božje volje za naše življenje in popolnega zaupanja Bogu. Naj nas povsod spremlja priprošnja naše nebeške Matere.

Slomškova misel: “Marija si je izbrala najboljši del. Kako se imenuje ta del? Imenuje se: Boga posedovati, ga prav spoznati in mu zvesto služiti. Za to so potrebne tri stvari; odmaknjenost od nepotrebnega vrveže sveta, molitev – dihanje duše, in delavnost, da bi v potu svojega obraza služili kruh. Te tri reči je Marija predstavila v najlepši luči. Te tri reči so iz nje naredile najsrečnejško mater, Mater Božjo. Marija, povedi nas danes v svojo tiho sobo v Nazaretu. Uči nas moliti in delati, nauči nas, da bomo vedno zadovoljni s svojim stanom.”

 

Julij: DUHOVNIŠTVO

Prošnja: Molimo za naše duhovnike, naj Gospod blogoslavlja njihovo prizadevanje, naj jim podari moči,da bodo vsem prinašali Božjo Besedo in blagoslov. Prosimo za odprto srce, da bomo za svoje duhovnike molili in z njimi sodelovali po svojih močeh.

Slomškova misel: “Luč ugasne, če nima goriva, krepost obnemore, če nima hrane pobožnih vaj. Bratje duhovniki, iz globočine srca vas rotim, molite, molite pogosto, kakor je Gospod zapovedal moliti!”

 

  Junij: DOMOVINA

Prošnja: Molimo za blagoslov naše domovine in vseh njenih državljanov! Naj Gospod podari našim voditeljem modrost srca in vodi njihove odločitve, da bodo res v skupno dobro. V vsakem od nas pa naj prebuja odgovornost za dobro opravljanje dela, prizadevanje za pravičnost in mir, da bo vsak po svojih močeh prispeval za skupno dobro naše domovine.

Slomškova misel: “Tista dežela, v kateri je bil kdo rojen, se imenuje rojstna dežela ali domovina. Vsakdo dobiva od svoje domovine mnogotere in velike dobrote. Zato je  svoji domači deželi dolžan hvalo, ljubezen in pomoč.    Domovina je naša ljuba mati! Bodimo si med seboj kakor otroci in pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine in vsakega prebivalca!”

 

 Maj:  CERKEV

Prošnja: Molimo, naj bo Cerkev znamenje Božje Ljubezni temu svetu in da bo vsak izmed nas imel Cerkev za svoj dom! Molimo za blagoslov vseh odgovornih za življenje Cerkve in za večje zavedanje, da je vsak izmed nas njen dragoceni del.

Slomškova misel: “Bog hoče v sedanjih časih preiskusiti, koliko naša vera velja in hoče zaspane kristjane zbuditi. Ne smemo brez skrbi dremati, ne križem rok držati, ampak vsak naj v svojem stanu v dejanju in besedi pokaže, da je pravoveren katoliški kristjan. Naj pravijo posvetni ljudje, kar hočejo, Kristus je to svojo Cerkev na skalo postavil, ne bodo je premagale vse peklenske moči.”

 

April: VEČNOST

Prošnja: Molimo za milost, da bi se zavedali darov življenja in bili vedno pripravljeni na našo zadnjo uro! Naj nebeški Oče sprejme k sebi naše drage rajne brate in sestre.

Slomškova misel: “Ves svet je lepo, bogato polje, na katerem lahko vsi za dolgo večnost žanjemo. Vsak stan je božja njiva, ki jo je Bog človeku v obdelovanje dal. Dobra dela pa so tisto snopje, ki ga bomo nekoč ponesli v večnost za plačilo.”

 

Marec:  DRUŽINA

Prošnja: Molimo za blagoslov naših družin. Naj Gospod blagoslavlja očete, matere in otroke, da bo vsaka družina prostor varnosti, zaupanja, rasti in blagoslova za življenje. Molimo za tiste, ki si želijo otrok, pa jih ne morejo imeti, in za vse tistte, ki v družinah trpijo kakršnokoli  stisko.

Slomškova misel: “Vaš dom, vi, starši ljubi, naj bo za vaše otroke, ki so žlahtne mladike vinograda Kristusovega, prva šola, da jih v krščanskem nauku skrbno poučujete in po krščansko vzgajate. Dobra krščanska vzgoja otrok mi največ na srcu leži. Po boljših ljudeh skrbimo za boljše čase.”

 

Februar:  KULTURA (OMIKA)

Prošnja: Hvaležni smo vsem, ki so nam ohranili slovenščino skozi stoletja. Molimo, da bi se bolj zavedali vrednosti slovenske besede in kulture. Prosimo za vse ustvarjalce, da bi nam odkrivali lepoto in vrednost življenja.

Slomškova misel: “Skrbi za lepoto materine besede, naj cveti in rodi žlahtnega sadja omike! Ljubi materin jezik po njegovi ceni! Pazi na jezik preprostega ljudstva, kjer je še pristna slovenščina doma.”

 

Januar:  EDINOST

Prošnja: Molimo za več hvaležnosti za brate in sestre v veri. Naj nam Gospod odpre srce, da si bomo prizadevali za edinost v naših družinah, župniji in vseh drugih skupnostih, v katerih živimo.

Slomškova misel: “Vabim vse mašnike in vernike, sinove in hčere ene in ljubljene in ljubeče Matere, celo dobrovoljne ločene brate in sestre …. , da naj bi se v duhu prave ponižnosti in krščanske ljubezni z iskrenim in gorečim srcem sklenili z nami v molitvi za zedinjene k Očetu ljubezni in usmiljenja, prav stanovitno in zaupno klicali, naj bi dneve žalostne ločitve skrajšal, led slepega črtenja raztopil na soncu prave krščenske ljubezni in odmaknil od nas trdno steno ločitve, saj smo vsi njegovi otroci in sodediči Jezusa Kristusa.”

 

December:  VERA

Prošnja: Molimo za trdno vero in zaupanje, da Bog vodi naše življenje. Naj nas skozi vsakdanje skrbi in obveznosti vodi njegova luč, da bi mogli ljudje po nas prepoznavati njegovo ljubezen.

Slomškova misel: “Kaj je krščanska vera? Dar Božji je, nadnaravna luč. Verovati, se pravi vse za resnico imeti, kar je Bog razodel, apostoli učili in nam katoliška Cerkev verovati veli, naj bo v svetem pismu zapisano ali od ust do ust izročeno.”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s