Home

CVETNA NEDELJA

Pri mašah ob 8.00 in 9.30 bo  procesija Jezusovega slovesnega vhoda v  Jeruzalem, zato se zberemo  na starem parkirnem prostoru. S seboj prinesite butare, oljke ali drugo zelenje.

 

VELIKI ČETRTEK  – 5. april
To je najprej dan, ko se vsi duhovniki zberemo okrog svojih škofov in obhajamo krizmeno mašo. Med to mašo škofje blagoslovijo in posvetijo sveta olja, s katerimi delimo zakramente nato vse leto: bolniško in krstno olje ter sveto krizmo. V stolnici bo krizmena maša ob 9.00, h kateri ste vabljeni tudi verniki.

 

Ob 18.00 v župnijski cerkvi obhajamo spomin Jezusove ZADNJE VEČERJE. Pri njej sodeluje 12 mož iz župnije, ki predstavljajo apostole. Spominjamo se in podoživljamo ustanovitev evharistije in zakramenta mašništva. Pri tem bogoslužju še posebej sodelujejo prvoobhajanci.

K obredom velikonočnega tridnevja vabljeni vsi veroučenci in starši.
Po obredu bo molitvena ura: Jezus na Oljski gori.

 

VELIKI PETEK – 6. april
To je dan spomina na Jezusovo obsodbo, trpljenje in smrt. Ob 15.00 bomo v župnijski cerkvi molili križev pot.

Ob 18.00 pa se zberemo k obhajanju Spomina na Jezusovo odrešenjsko trpljenje in smrt na križu. V tem obredju se povežemo z Jezusom, ki je trpel in umrl za nas in za vse ljudi. Po obredu ga že počastimo v božjem grobu.
Ta dan je STROGI POST.
Nabirka velikega petka je za Cerkev v Sveti deželi in jo toplo priporočamo.

 

VELIKA SOBOTA – 7. april
To je dan, ko prihajamo v župnijsko cerkev častit in molit Jezusa v božjem grobu, hkrati pa prinašamo k blagoslovu velikonočna jedila, s katerimi obhajamo velikonočni praznik doma.
Ves dan bo tudi priložnost za sveto spoved.

 

– ob 6. uri BLAGOSLOV OGNJA

 

BLAGOSLOV JEDIL:

– v  župnijski cerkvi sv. Cecilije ob 10. , 15. in 16. uri;

– pri Čečkovem križu v Zagradu ob 10. uri;

– pri Sorčanovi kapeli v Zagradu ob 10.30;

– pri Soržovi kapeli na Polulah ob 11. uri;

– pri Pavlinovem križu v Košnici ob 11.30;

– pri Božičevi kapeli na Polulah ob 12. uri;

– pri Kragolnikovi kapeli v Košnici ob 12.30;

– pri Zakeljškovi kapeli na Anskem vrhu ob 13. uri;

– v cerkvi sv. Miklavža ob 14. uri;

– pri Budinovi kapeli v Liscah ob 14.30;

– v cerkvi v Tremerjah ob 15. uri.

 

VELIKA NOČ

VELIKONOČNA VIGILIJA – sobota, 7. april ob 19.00

Z  njo začenjamo obhajati Jezusovo vstajenje. Zberemo se pred župnijsko  cerkvijo ob velikonočnem ognju, kjer se začne I. del velikonočne vigilije: slavje luči. S seboj prinesemo sveče. Slavje luči doseže vrhunec po sprevodu v cerkev,  s slovesno peto hvalnico velikonočni sveči; II. del je  besedno bogoslužje, v katerem poslušamo poročila o odrešenjskih delih, ki jih je Bog storil za človeštvo skozi zgodovino odrešenja. Sledi III. del:  krstno bogoslužje. Iz Jezusove smrti in vstajenja izvirajo zakramenti s krstom na čelu. Sledi IV. del:  evharistično bogoslužje ali sveta maša, ki je vrhunec in središče življenja kristjanov.

 

VELIKONOČNA NEDELJA – 8. april

Ta dan slovesno praznujemo Kristusovo vstajenje v cerkvi in doma. Ob 7.00 bo vstajenjska procesija s slovesno vstajenjsko mašo.

Advertisements