Home
V Cerkvi na Slovenskem od ponedeljka, 19. marca 2012, ko obhajamo god sv. Jožefa, moža Device Marije do nedelje, do
25. marca 2012, ko praznujemo Gospodovo oznanjenje Mariji, obhajamo teden družine, ki je tematsko povezan z letošnjim 7. svetovnim srečanjem družin. Omenjeno srečanje bo od 30. maja do 3. junija 2012 pod geslom Družina: delo in praznovanje, potekalo v Milanu v Italiji. Tema svetovnega srečanja družin v Milanu želi prispevati k ohranjanju in spodbujanju pristno človeškega v današnjem svetu, začenši z uveljavljanjem novih stilov družinskega življenja.
Vsebinske poudarke dogajanja je papež Benedikt XVI. izpostavil v posebnem pismu. Delo in praznovanje nista medsebojno ločeni problematiki, ampak sta vedno povezani z družino, v kolikor močno vplivata na njeno življenje, poudarja sveti oče. Človek za življenje in razvoj potrebuje tako dobrine, ki so potrebne za dosego nekega cilja, kot tudi dobrine, ki si jih človek želi zaradi njih samih. V prvo skupino le-teh sodijo delo, tehnika, trg in denar, v drugo pa družina, prijateljstvo, solidarnost, poezija, glasba, umetnost, duhovnost in praznovanje.
Papež je v pismu spregovoril tudi o sobivanju uporabnega in zastonjskega, saj je nujno potrebno za ljudi, družbo in ekonomsko učinkovitost. Logika največjega možnega dobička teži k pospeševanju proizvodnje in potrošnje na škodo medčloveških odnosov in duhovnih vrednot. Praznični dan je zato okrnjen zaradi dela non-stop ali pa konec tedna postaja namenjen zgolj zabavi in masovnim ritualom kot so obiskovanje diskotek, stadionov, plaž in trgovskih centrov.
Teden družine je za družine priložnost, da na novo odkrijejo pomen življenja v družini, kar pomeni o tem tudi premišljevati in odkriti način, kako naj se otroci in mladi ob delu in praznovanju pripravijo na zakonsko in družinsko življenje.

Izjava ŽPS o družini

Družina obstaja od pradavnine. Človek je že zgodaj spoznal, da mu je zagotovljena večja varnost v trdnih družinskih skupnostih. V takih skupnostih je tudi najbolj poskrbljeno za vzgojo otrok.

Zakonska skupnost je življenjska skupnost moškega in ženske, ki temelji na popolnem darovanju moža in žene drug drugemu. Gre za globok, čuteč in topel odnos med možem in ženo. Če tega temelja ni, je vse drugo kulisa, ki jo prve večje preizkušnje uničijo.

Bog si je družino zamislil kot skrivnosten biser, pretkan z ljubeznijo, ker samo ljubezen oblikuje, povezuje in tvori družino. Če družina v svetu propada, je vzrok v tem, ker je usahnila ljubezen. Ko ljubezen ugasne, se družina poruši. Če je v srcih članov družine živa Božja navzočnost, se ne porajajo nerešljivi problemi, ne prihaja do nepremostljivih težav in ni potrebno objokovati nepopravljivih zmot. Družina je v tem primeru takšna, kot si jo je zamislil Bog, še posebno zato, ker je lahko tudi Bog sam navzoč v takšnih domovih, da deli z nami svoje lastno življenje. Tako lahko postane tudi družina kraj Božje navzočnosti.

Sodobna družinska zakonodaja, med katero sodi tudi naš Družinski zakonik, usmerja pot nazaj, v razpad družine, kar ogroža človeški razvoj. Danes pogosto slišimo, da poimenujejo ta razpad družine »razvoj«, a razvoj, ki gre nazaj, ne more biti rast, temveč umiranje.

Člani ŽPS


Advertisements