Home

ZAHVALNA NEDELJA: Danes se Bogu zahvaljujemo za vse, kar smo in kar imamo: za življenje, za sadove zemlje in dela naših rok; za vse duhovne in materialne darove. Bratje kapucini in sestre FMM se vam zahvaljujemo za vse, kar ste v duhovnem in materialnem smislu darovali za župnijo in obe samostanski skupnosti.

Bog povrni tudi za vaš današnji dar, ki bo namenjen za ureditev kapele. Kapelo bo na Cecilijino nedeljo blagoslovil g. opat in generalni vikar Marjan Jezernik.

KARITAS: Mesec november je tudi mesec dobrodelnosti, zato zbiramo hrano in druge gospodinjske potrebščine, ki jih bomo razdelili najbolj potrebnim pomoči. Nabirka prihodnje nedelje bo namenjena za potrebe škofijske in župnijske Karitas. Bog povrni!

MAŠE ZA RAJNE: V mesecu novembru vsak dan darujemo sveto mašo za tiste pokojne, ki nam jih priporočite. Pripravili smo kuverte z listom, na katerega napišete vse tiste, za katere naj molimo in darujemo svete maše. Kuverte skupaj s priloženim darom za maše oddajte v košarico pri oltarju. Kar boste darovali več, bo namenjeno za ureditev kapele.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s