Home


1. november: VSI SVETI

Na praznik Vseh svetih se spominjamo predvsem tistih neštetih nebeških izvoljencev, katerih skrite, pred Bogom dejanske svetosti nihče na zemlji ni spoznal in priznal. Morda so živeli med nami, pa nismo vedeli, kaj je v njih ustvarila Kristusova milost. Ti so namreč znali tisto posvečenje, ki so ga prijeli pri krstu, z Božjo pomočjo v življenju ohranjati in izpolnjevati.

Na celjskem pokopališču bo opravilo za rajne ob 15. uri, ki ga bo vodil škof dr. Stanislav Lipovšek.

Kdor na praznik sprejme spoved in obhajilo, obišče pokopališče, moli Vero in Oče naš, ter po papeževem namenu in za rajne, prejme popolni odpustek, ki ga nameni nekomu od rajnih.

MAŠE ZA RAJNE: V novembru bomo vsak dan darovali sveto mašo za pokojne, ki jih boste priporočili. Kar bo več kot so intencije, bo namenjeno za ureditev zimske kapele.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s