Home

Celjski škof dr. Stanislav Lipovšek želi svojim duhovnikom in vernikom blagoslovljene velikonočne praznike.

V letošnje obhajanje postnega časa, ki je duhovna priprava na velikonočne praznike, se vključuje 5. obletnica ustanovitve naše škofije (7. 4. 2006) in 5. obletnica imenovanja prvega celjskega škofa dr. Antona Stresa. Če pomislimo na škofije, ki obhajajo stoletne ali tisočletne jubileje, je naša obletnica neznatna; je pa vendarle zelo pomembna, ker je začetek duhovnega dogajanja, ki je lastno krajevni Cerkvi, škofiji, ki se »tu in sedaj« vključuje v duhovno poslanstvo vesoljne Cerkve, v Božji načrt odrešenja, ki svet in človeštvo nezadržno vodi v smeri novega neba in nove zemlje, kjer prebiva pravičnost (prim. 2 Pt 3,l3).

V »Zborniku škofije Celje 2009 – 2010« se kratko predstavljajo sadovi tega duhovnega dogajanja, ki se uresničuje prvenstveno v treh temeljnih razsežnostih življenja in delovanja Cerkve, ki so: oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost ali Karitas. Oznanjevanje naj bi svoje izhodišče imelo v družini, ki je prva učiteljica vere, pa tudi in zlasti v župniji, ki to vlogo in nalogo uresničuje pri verouku, pri bogoslužju in v drugih oblikah oznanjevanja in uvajanja v krščansko življenje. Središče vsega dogajanja je sveto bogoslužje, ki je vrhunec, h kateremu teži vse delovanje Cerkve in hkrati vir, iz katerega izhaja vsa njena moč (prim. B l0).

Močna spodbuda, vabilo in navdih je v preteklem letu bil Slovenski evharistični kongres, sklepno evharistično slavje, z beatifikacijo bl. Alojzija Grozdeta, ki smo ga obhajali v nedeljo, 13. junija 2010, na stadionu Arena – Petrol v Celju. Vsi želimo ter v ta namen molimo in delamo, da bi sporočilo tega dogodka navdihovalo in bogatilo bogoslužna občestva po naših župnijah in dajalo duhovni polet krščanskemu življenju, še posebej dobrodelnosti, ki je in mora biti sad naše evharistične duhovnosti.

Peta obletnica naše škofije je na nek način tudi peta obletnica našega pastoralnega načrta, ki naj v duhu nove evangelizacije poskrbi, da bo apostolska gorečnost in zvestoba duhovnemu poslanstvu škofije napredovala in dobivala vedno nove razsežnosti in spodbude. Ko se v tem postnem času pripravljamo na bližnje velikonočne praznike, se poleg rednega dela po naših župnijah veliko lepega dogaja tudi na ravni škofije, še posebej po različnih svetih, odborih in ustanovah, ki imajo nalogo, da dograjujejo in usmerjajo duhovni utrip škofije, še posebej oznanjevanje, bogoslužje in Karitas.

Veliko pozornosti posvečamo tako imenovanim prednostnim nalogam ali prioritetam naše pastoralne prenove, ki se posvečajo zlasti sodelavcem, družini, mladim in dobrodelnosti. Skoraj vse župnije (nekaj zamudnikov bomo še spodbudili) so ob sodelovanju članov Župnijskih pastoralnih svetov in drugih sodelavcev že pripravile okvirni župnijski pastoralni program, kjer je podrobno določeno, kdo, kaj in do kdaj se bodo izvedli posamezni programi in naloge. To dogajanje se ne sme ustaviti, ampak se mora vedno znova preverjati, dograjevati in pogumno odgovarjati na znamenja časa. Med ta znamenja časa spada tudi finančni polom, ki ga doživlja mariborska metropolija in posledično tudi Cerkev na Slovenskem. »Rano je treba očistiti in zdraviti«, smo slišali v izjavi Slovenske škofovske konference. Še važnejše pa je, da bomo to bolečo izkušnjo razumeli kot Božji klic k resnični prenovi in vrnitvi k prvotni zvestobi in gorečnosti (prim Raz 2,4). Apostol Pavel pravi »Vemo pa, da tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu« (Rim 8, 28) in nadaljuje: »Zakaj prepričan sem, da nas ne smrt, ne življenje, ne stiska ali kaka druga stvar ne bo mogla ločiti od ljubezni Božje, ki je v Jezusu Kristusu« (prim. Rim 8,35 – 39). To naj bo tudi naš odgovor, to naj bo tudi naša želja in naša molitev. To je tudi moje velikonočno voščilo duhovnikom, redovnikom, redovnicam, bogoslovcem, semeniščnikom, vsemu Božjemu ljudstvu in vsem ljudem dobre volje celjske škofije.

Naš pogled je usmerjen v prihodnost, ki je tem bolj svetla, čim bolj bomo zvesti Jezusu Kristusu in njegovemu evangeliju. Pogled v prihodnost na svoj način odpira tudi Svetovni dan mladih (SDM), ki bo letos Madridu in se je že začel po škofijah Katoliške Cerkve. Duhovno pripravo na SDM na poseben način poživljajo posebne kateheze, ki so uglašene na geslo SDM: »Ukoreninjeni in sezidani v Kristusu ter utrjeni v veri« (Kol 2,7). Duhovni utrip SDM na poseben način poživlja romanje križa mladih, ki smo ga že in ga še bomo sprejeli tudi v naši škofiji. Vse to je spodbuda in priložnost, da poživimo našo, nekoliko zaspano pastoralo mladih, ter povezanost s sv. očetom in z vesoljno Cerkvijo. Lepo bo, če se bodo mladi iz naših župnij v velikem številu udeležili srečanja v Madridu, ki ga bo vodil papež Benedikt XVI. Starejši imamo priložnost, da mladim pomagamo kriti potne stroške in tako prispevamo svoj delež za mlade kristjane, ki vstopajo v svet in bodo odločilno oblikovali njegovo prihodnost.

V mojem velikonočnem voščilu sem naštel nekaj dogodkov se katerimi se v teh dneh srečujemo po naših župnijah. Nadvse pomembno je, da v teh dneh milosti na široko odpremo vrata svojega srca, vrata naših domov in družin Jezusu Kristusu, ki nas na poseben način nagovarja pri bogoslužju postnega časa, velikega tedna in še posebej velikonočnega tridnevja. Tako se bomo ob poglobljeni molitvi, postu in dobrodelnosti bližali polnosti Božjega posinovljenja in bližnji velikonočni prazniki ne bodo le prazniki Kristusovega vstajenja, ampak tudi našega duhovnega prerojenja in novega življenja.

+ dr. Stanislav Lipovšek
celjski škof

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s